SYSTEM OZNACZEŃ WAG

1. Wagi elektroniczne analityczne i laboratoryjne.


Nazwa wagi zawiera:

- typ wagi (WPA, WAA - analityczna, WPS - laboratoryjna magnetoelektryczna, WPT - laboratoryjna tensometryczna)
- obciążenie maksymalne wyrażone w gramach (np. 160)
- typ wyświetlacza wagi (C - ciekłokrystaliczny, X - graficzny, kalibracja wewnętrzna)
- typ obudowy wagi (dotyczy tylko wag analitycznych)

2. Wagi przemysłowe.


Nazwa wagi zawiera:

- typ wagi (WPT - tensometryczna, WPS - magnetoelektryczna)
- wykonanie wagi
- obciążenie maksymalne wyrażone w kg (np. 150)
- typ głowicy
- wymiar platformy - występuje tylko w przypadku wag pomostowych 1 czujnikowych (dla wag 4 czujnikowych wymiar platformy występuje tylko w pełnym oznaczeniu)

OPIS:

Wykonanie wagi:

   /F

Pomostowe stołowe

   /R

Pomostowe stołowe do rozliczeń handlowych

   /G

Hakowe

   /4F

Pomostowe niskoprofilowe 4 czujnikowe

   /4

Pomostowe 4 czujnikowe

   /4N

Najazdowe

   /K

Kolejkowe 1 czujnikowe

   /K

Kolejkowe 2 czujnikowe

   /2KH

Kolejkowe 2 czujnikowe nierdzewne

   /4I

Inwentarzowe

   /4P2

Paletowe płozowe

   /4P

Paletowe

   /L

Przeznaczone do liczenia sztuk

   /T

Kontrolne statystyczne

   /T1

Kontrolne dynamiczne

Uwaga: Wagi pomostowe 1 czujnikowe stalowe i nierdzewne nie posiadają wykonań.


Typy głowic:

   C

Plastikowa, 5 przycisków, wyświetlacz LCD

   CW

Plastikowa, 16 przycisków, wyświetlacz LCD

   CE

Plastikowa, 16 przycisków, wyświetlacz LCD (etykiety)

   SC

Stalowa, 5 przycisków, wyświetlacz LCD

   SCW

Stalowa, 16 przycisków, wyświetlacz LCD

   SCE

Stalowa, 16 przycisków, wyświetlacz LCD (etykiety)

   HC

Nierdzewna, 5 przycisków, wyświetlacz LCD

   HCW

Nierdzewna, 16 przycisków, wyświetlacz LCD

   HCE

Nierdzewna, 16 przycisków, wyświetlacz LCD (etykiety)

   S

Stalowa, 5 przycisków, wyświetlacz LED

   H

Nierdzewna, 5 przycisków, wyświetlacz LED

   SW4

Stalowa, 16 przycisków, wyświetlacz LED

   SE4

Stalowa, 16 przycisków, wyświetlacz LED (etykiety)

   HW4

Nierdzewna, 16 przycisków, wyświetlacz LED

   HE4

Nierdzewna, 16 przycisków, wyświetlacz LED (etykiety)


Wymiar platformy:

   1

150 x 200 mm

   2

250 x 300 mm

   3

410 x 410 mm

   4

500 x 500 mm

   5

600 x 600 mm

   6

800 x 800 mm


3. Wagi dla służby zdrowia.


  Niemowlęce


WPT/D xx C (WPT/D xx CA)
WPT - oznaczenie typoszeregu wag WPT
/D - wagi niemowlęce
xx - obciążenie maksymalne wagi (15kg lub 20 kg)
C - waga z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
A - waga wyposażona w wewnętrzny akumulator
Przykład oznaczenia: WPT/D 15 C, (WPT/D 15CA)


  Łóżkowe


WPT/8B xx C
WPT - oznaczenie typoszeregu wag WPT
8B - oznaczenie wag łóżkowych
xx - obciążenie maksymalne wagi (300kg)
C - waga z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
Przykład oznaczenia: WPT/8B 300C


  Krzesełkowe


WPT/4K xx C
WPT - oznaczenie typoszeregu wag WPT
/4K - oznaczenie wag krzesełkowych
xx - obciążenie maksymalne wagi 150kg
C - waga z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
Przykład oznaczenia: WPT/4K 150 C


  Osobowe


WPT/O xx C
WPT - oznaczenie typoszeregu wag WPT
/O - oznaczenie wag osobowych
xx - obciążenie maksymalne wagi (150kg lub 200kg)
C - waga z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
Przykład oznaczenia: WPT/O 150C

do góry